Bantuan Untuk Syria

Bantuan Untuk Syria merupakan kempen yang dilaksanakan sempena musim sejuk yang melanda Syria dan bantuan Syria secara umum. Tahun ini Bantuan Untuk Syria dilaksanakan sepanjang tahun.

RM46,535 terkumpul

5% of RM863,000

Identiti Penyumbang

Identiti Penyumbang

Butiran Penyumbang

Butiran Penyumbang

Butiran Pembayaran

Butiran Pembayaran

© Hakcipta Terpelihara 2021, Aman Palestin