Bread For Love

Bread For Love merupakan projek agihan bungkusan roti kepada warga Syria, Yaman dan Lubnan bagi memastikan kelangsungan hidup mereka di Syria, Yaman dan Lubnan terjamin. Ribuan rakyat yang berada di ambang kebuluran dan tidak mempunyai keperluan asas yang mencukupi khususnya bekalan makanan asas di samping membantu menjana ekonomi negara tersebut.

RM294,982 terkumpul

37% of RM800,000

Identiti Penyumbang

Identiti Penyumbang

Butiran Penyumbang

Butiran Penyumbang

Butiran Pembayaran

Butiran Pembayaran

© Hakcipta Terpelihara 2023, Aman Palestin