Dana Kebajikan Dan Kecemasan

Tabung Alam Islami adalah kempen yang diwujudkan untuk dana membantu mangsa bencana di negara Islam yang lain Negara-negara Islam yang akan menerima sumbangan dari Tabung Alam islami ini dikatogerikan kepada 2 bahagian iaitu keutamaan kepada negara yang ditimpa bencana alam dan negara yang berada dalam konflik peperangan.

RM314,445 terkumpul

94% of RM333,532

Identiti Penyumbang

Identiti Penyumbang

Butiran Penyumbang

Butiran Penyumbang

Butiran Pembayaran

Butiran Pembayaran

© Hakcipta Terpelihara 2023, Aman Palestin