Fidyah

Fidyah ialah denda ke atas seseorang Islam yang telah baligh kerana meninggalkan puasa wajib atas sebab-sebab tertentu atau pun sengaja melewatkan puasa ganti (qada’) bulan Ramadan. Pembayaran Fidyah ini akan diagihkan kepada golongan miskin khususnya warga Palestin yang kita sedia maklum ramai di antara mereka berada dalam keadaan kemiskinan tegar.

Rujuk kalkulator untuk kiraan fidyah di https://bit.ly/APFidyahCalculator

 

RM325,932 terkumpul

326% of RM100,000

Identiti Penyumbang

Identiti Penyumbang

Butiran Penyumbang

Butiran Penyumbang

Butiran Pembayaran

Butiran Pembayaran

© Hakcipta Terpelihara 2021, Aman Palestin