Bantuan Kecemasan Palestin

Bantuan Kecemasan Palestin kali ini bertujuan untuk membantu saudara kita di Palestin yang amat memerlukan bantuan untuk mereka terus bertahan dalam serangan-serangan yang dilancarkan ke atas mereka. Dengan bantuan ini, kita sedaya upaya membantu golongan Murabitun, Keluarga Syuhada dan Keluarga Miskin dalam bentuk:

- Makanan

- Tempat Tinggal

- Perubatan

- Infrastruktur

RM2,245,333 terkumpul

56% of RM4,000,000

Identiti Penyumbang

Identiti Penyumbang

Butiran Penyumbang

Butiran Penyumbang

Butiran Pembayaran

Butiran Pembayaran

© Hakcipta Terpelihara 2024, Aman Palestin