Ibadah Korban di Bumi Anbia 2023

Ibadah Korban di Bumi Anbia merupakan kempen khusus bersempena bulan Zulhijjah di mana kita semua dituntut melaksanakan ibadah korban sebagai syiar Islam. Kempen ini melibatkan beberapa negara yang akan melaksanakan sembelihan korban iaitu di Palestin, Syria, Lubnan dan Yaman. Selain daripada ibadah sembelihan, Sedekah Korban juga disediakan untuk mereka yang ingin memberikan sumbangan daging pada hari Raya Aidiladha.

RM331,470 terkumpul

21% of RM1,600,000

Identiti Penyumbang

Identiti Penyumbang

Butiran Penyumbang

Butiran Penyumbang

Butiran Pembayaran

Butiran Pembayaran

© Hakcipta Terpelihara 2024, Aman Palestin