Projek Air Bersih Syria

Projek Air Bersih Syria ini dilaksanakan bertujuan utnuk membekalkan air bersih yang disalurkan dari Sungai Furat, diproses dan disalurkan kepada penduduk, tanaman dan ternakan di Jarablus, Syria. Tambahan lagi, projek ini merupakan projek keempat pembekalan air di Syria.

RM16,258 terkumpul

1% of RM2,250,000

Identiti Penyumbang

Identiti Penyumbang

Butiran Penyumbang

Butiran Penyumbang

Butiran Pembayaran

Butiran Pembayaran

© Hakcipta Terpelihara 2022, Aman Palestin