Projek Baik Pulih Masjid Al-Aqsa

Projek Baik Pulih Masjid Al-Aqsa merupakan projek yang dilancarkan bertujuan untuk membaik pulih bahagian-bahagian Masjid Al-Aqsa yang rosak akibat serangan yang dilancarkan oleh Rejim Israel. Projek ini memberi manfaat kepada ratusan ribu pengunjung Masjid Al-Aqsa yang datang untuk beribadah kepada Allah SWT.

RM227,893 terkumpul

51% of RM450,000

Identiti Penyumbang

Identiti Penyumbang

Butiran Penyumbang

Butiran Penyumbang

Butiran Pembayaran

Butiran Pembayaran

© Hakcipta Terpelihara 2023, Aman Palestin