Projek Baik Pulih Rumah di Baitul Maqdis

Projek Baik Pulih Rumah di Baitul Maqdis merupakan projek yang memperuntukkan sejumlah dana bagi membantu penduduk miskin di sekitar Baitul Maqdis yang kurang berkemampuan dalam membaik pulih kediaman mereka. Projek ini juga turut memberi manfaat kepada kehidupan warga Palestin yang lebih baik dengan keadaan kediaman yang lebih selesa.

RM38,487 terkumpul

2% of RM2,100,000

Identiti Penyumbang

Identiti Penyumbang

Butiran Penyumbang

Butiran Penyumbang

Butiran Pembayaran

Butiran Pembayaran

© Hakcipta Terpelihara 2023, Aman Palestin