Wakaf

Tahun ini, Aman Palestin meneruskan projek wakaf yang berikutnya iaitu pembinaan Pusat Rehabilitasi dan Kesihatan Mental di Gaza dengan jangkaan kos sebanyak RM 20 juta. KENAPA PROJEK INI 1. Rakyat Palestin di Gaza terdedah kepada pelbagai risiko hasil daripada penindasan yang berlaku hingga membawa mereka kepada kehilangan perspektif diri, kemarahan, kekecewaan, kehinaan dan perasaan tersisih yang menyebabkan peningkatan masalah tekanan mental seperti kebimbangan dan kemurungan (skizofrenia dan bipolar). 2. Pada tahun 2010, satu kajian yang dijalankan selepas peristiwa Perang Furqan (Operation Cast Lead), mendapati bahawa 98.7% kanak-kanak menunjukkan tanda-tanda “Post Traumatic Stress Disorder” (PTSD). 3. Jumlah pesakit psikiatri akibat daripada perang dan pengepungan di Gaza sejak 13 tahun yang lalu semakin meningkat khususnya di kalangan kanak-kanak. Ditambahkan lagi ketiadaan pusat khusus menangani ribuan kes kesihatan mental di Gaza.

RM2,924,532 terkumpul

58% of RM5,000,000

Identiti Penyumbang

Identiti Penyumbang

Butiran Penyumbang

Butiran Penyumbang

Butiran Pembayaran

Butiran Pembayaran

© Hakcipta Terpelihara 2024, Aman Palestin