Tabung Palestin

Tabung Palestin merupakan kempen yang dilancarkan sejak penubuhan Aman Palestin yang bertujuan untuk memberi kemudahan kepada orang ramai dalam menderma melalui tabung fizikal. Kini, dengan inisiatif lebih mudah, Aman Palestin menyediakan platform lebih pantas untuk diakses di sini

RM1,792,786 terkumpul

229% of RM784,000

Identiti Penyumbang

Identiti Penyumbang

Butiran Penyumbang

Butiran Penyumbang

Butiran Pembayaran

Butiran Pembayaran

© Hakcipta Terpelihara 2021, Aman Palestin